Предстоят проблеми за фирмите, които разчитат основно на обществени поръчки

Плановете за рефинансиране на дълг вероятно ще бъдат отложени, според Георги Стоев от Industry Watch